مکانیکال سیل،تیوب سیل،فوم سیل

مکانیکال سیل

مکانیکال سیل از یک کفشک فلزی سنگین که به واسطه یک پوشش قابل انعطاف به دیواره مخزن چسبیده است استفاده می شود.این پوشش انعطاف پذیر از یک طرف به سقف شناور و از طرف دیگر به کفشک متصل شده است که باعث جلوگیری از خروج بخار از سطح زیر سقف شناور و از سوی دیگر مانع ورود مایع از بالای آن میشود.

فوم سیل

سیستم آب بندی نوع فوم سیل سیستمی کلاسیک می باشد که برای تامین نیاز های اولیه مفهوم سیستم آب بندی مخازن سقف شناور معرفی شده است.قطعات ساده و عملکرد مناسب این نوع سیستم آب بندی باعث شد که این مدل در سال های 1980 تا 2000 میلادی رایج ترین نوع سیستم آب بندی اولیه در صنعت نفت باشند.که البته به علت وجود مشکلات عدیده هنگام نصب و تجزیه سریع فوم به واسطه بخار های نفتی استفاده از این سیستم منسوخ شده می باشد.

فضای بین سقف و جداره توسط فوم خاص تولید شده پر می شوند و در هنگام نصب این سیستم بایستی با فشار بالا فوم را فشرده کرده و در قسمت بین سقف و جداره مخزن جا انداخته شود.

تیوب سیل

در این سیستم آب بند،از یک قطعه لاستیک تیوب مانند و غلاف لاستیکی محافظ تیوب استفاده می گردد.در این نوع سیلینگ بر حسب نیاز علاوه بر تیوب قطعات فلزی خاصی بالای تیوب نصب می گردد تا از ورود آب و اجسام زائد بر روی تیوب جلوگیری شود.فضای بین سقف و جداره مخزن که با فاصله 200+-100 میلی متر طراحی گردیده،توسط تیوب لاستیکی پر می شود.